{4P} [BONBIN] [HWABIN] [CHANBIN] Yêu Người

Giới thiệu truyện:

Chỉ để thỏa mãn tình yêu lồng cháy của mình đối với otp. Truyện có thể dở tệ, nhưng tình yêu đối với otp mãi đẹp.

Danh sách chương: