[20:07] Tokyo Revengers x Reader và lời văn non nớt của mình

Giới thiệu truyện:

Hai, như tiêu đề thì mình thực sự rất mong mọi người nhận xét để mình rút ra kinh nghiệm nhiều hơn. Warning: OOC

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: