[2𝙟𝙪𝙣𝙜𝙝𝙮𝙪𝙣] 𝙚𝙭-𝙘𝙧𝙪𝙨𝙝

Giới thiệu truyện:

[𝑙𝘦𝑒 𝑗𝘦𝑜𝘯𝑔𝘩𝑦𝘦𝑜𝘯 𝘹 𝘮𝑢𝘯 𝘫𝑢𝘯𝑔𝘩𝑦𝘶𝑛] đơn giản là, lee jeonghyeon tình cờ gặp lại crush cũ của mình.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: