1823M TRÊN KHÔNG (BJYX - Hoàn)

Giới thiệu truyện:

Học viên phi công Vương Nhất Bác và người quản lý các chuyến bay cao lãnh Tiêu Chiến. Câu chuyện bẻ thẳng thành cong. Một ông chủ Thỏ dễ thương nhưng nhiều mưu kế Một cấp dưới Sói con nhưng có chiếc đuôi xù Tên gốc: 空中1823米完结 Tác giả: Stereotype Tình trạng bản gốc: 30 chương (Hoàn) Tình trạng bản dịch: Hoàn Đã xin per, đang chờ tác giả rep lại. Vui lòng không mang đi bất kỳ đâu.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: