[12CS] σnlч mчsєlf

Giới thiệu truyện:

"i love u forever, sid." "u will?" "yes, thats the problem." --- ảnh được lấy từ nhiều nơi, nma phần lớn là pinterest. có nhắc tới vấn đề nhạy cảm, đồng tính, +18. cân nhắc trước khi đọc. sẽ có một sự thiên vị mà mình vô tình tạo ra, dù gì cũng mong mọi người bỏ qua hoặc báo cho mình nhé. mình không tiếp người bất lịch sự. 04/07/2022

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: