[12cs] lạc đường.

Giới thiệu truyện:

textfic;bl lạc trong tình người chẳng biết đường ra.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: