| 12 cs | LOSER [full]

Giới thiệu truyện:

Một đám thất bại Một đám vô tích sự Một đám cặn bã Họ là nhóm Loser - một hội thất bại của CX1

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: