|12 Chòm Sao| Sợi chỉ duyên hồng

Giới thiệu truyện:

"Đội nón cõng cả trời mưa, Đem chõ xôi khúc gửi cho nhà người. Của cải cũng chẳng có gì, Trong kho có thóc, ngoài vườn có rau Thôi thì nguyện ý thì về Cùng nhau xây đắp Một đời ấm lo..." P/s: Tất cả bối cảnh, sự kiện, nhân vật trong truyện đều là hư cấu. Vẫn mong mọi người cân nhắc trước khi nhảy hố, chân thành cảm ơn. |Thiên Ân|

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: