(12 chòm sao) Hoàng cung li kì truyện

Giới thiệu truyện:

Hoàng cung, một nơi xa xỉ mà ai cũng ước mơ được ở... Song, nào có ai biết được... Có những con người vẫn đang thầm mong thoát khỏi chốn ấy... Vì cái gì? Vì một tình yêu vô nghĩa... Có duyên mà không có phận...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: